Thiệp cưới Việt

Lựa chọn dịch vụ của Thiệp cưới Việt (Miễn phí hoàn toàn)

Tạo web đám cưới và sử dụng các tính năng như lập kế hoạch đám cưới, quản lý chi phí đám cưới, album ảnh cưới...

Tạo và gửi thiệp điện tử (có thể gửi cho nhiều khách trong danh sách). Gợi ý: sau khi nhập các nội dung, bạn chỉ cần thêm tên khách và gửi thiệp

Bạn chỉ đơn giản muốn tạo hoặc giới thiệu album ảnh cưới của mình để chia sẻ, hãy click vào nút "Tiếp tục tạo Album ảnh" bên dưới